O Firmie

about
Ryszard Rutkowski

Zagadnieniami z zakresu BHP i P.Poż. zajmuję się od 1993 roku. Samodzielną działalność gospodarczą prowadzę od 2008 roku. Współpracuję z instytucjami i przedsiębiorstwami różnych działów gospodarki

W ramach swoich kompetencji i uzyskanych kwalifikacji moje działania w obszarze BHP i P.Poż służa zabezpieczeniu zdrowa i życia ludzkiego w procesie pracy.